Tarinamme


Military Work perustettiin alun perin tukemaan Ruotsin Puolustusvoimien kehitystä luomalla henkilöstölle työllistymismahdollisuuksia sotilasuran rinnalle. Käytännössä halusimme olla mukana tukemassa Ruotsin Puolustusvoimia asevelvollisuusjärjestelmän muutoksessa ja samalla auttaa sotilastaustaisia osaajia löytämään mielekkäitä tehtäviä siviilityömarkkinoilta. Tämän tarpeen ajurina oli vuonna 2010 tehty päätös yleisen asevelvollisuuden lakkauttamisesta ja ammattiarmeijaan siirtymisestä.

Military Work perustettiin vuonna 2012 Ruotsin Norrköpingissä. Rannikkojääkärien, laskuvarjojääkärien ja sotilastulkkien killat olivat tehneet jo työtä sotilaspalveluksen luoman osaamisen arvioinnin parissa. Tämän kiltatyöskentelyn myötä heräsi idea sotilastaustaisten osaajien rekrytointiin keskittyvän yrityksen perustamisesta. Yrityksen perustajina toimivat Mikael Karlsson, Johan Karlsson, Simon Österström, Martin Carlsson-Wall, Jimmy Johansson sekä Hans-Peter Lindqvist.

Tunnistimme, että Puolustusvoimien kestävä henkilöstöhankinta on ratkaisevaa maan puolustuskyvyn kannalta. Tämä puolestaan ​​johti johtopäätökseen, että Military Workin kyky tukea Puolustusvoimien houkuttelevuutta työnantajana ja kykyä sitouttaa henkilöstöä toimii keskeisenä osana kehitystä. Luomalla hyviä siviilityömahdollisuuksia sotilastaustaisille osaajille ja löytämällä rinnakkaisia työpaikkoja erityisesti osa-aikatyötä puolustusvoimien palveluksessa tekeville olemme kyenneet alusta alkaen vaikuttamaan myönteisesti Ruotsin puolustusvoimien henkilöstötarjontaan. Kumppanuussopimus Military Workin ja Ruotsin Puolustusvoimien kanssa solmittiin vuonna 2013.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kyenneet osoittamaan, että sotilastaustaisille osaajille on kysyntää siviilityömarkkinoilla. Vuosien yhteistyön perusteella Military Workin asiakkaat arvostavat toimeenpanokykyisiä, luotettavia ja osaavia työntekijöitä. He luottavat kykyymme tunnistaa, varmentaa ja sanoittaa sotilastaustasta kumpuavaa osaamista ja kokemusta siviilityöelämän vahvuuksiksi. Halusimme viedä tätä osaamista eteenpäin, ja laajensimme toimintojamme Suomeen vuonna 2017 ja Tanskaan vuonna 2019. Näiden vuosien aikana olemme vakiinnuttaneet jalansijamme erityisesti puolustusalan asiantuntijoiden ja projektipäälliköiden rekrytoinneissa Suomessa, ja olemme laajentaneet toimintojamme myös yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisille teollisuudenaloille. Tällöin toimintamme pääpaino oli sotilastaustaisten osaajien rekrytoinneissa.

Joulukuussa 2019 aloitimme strategiatyön, jonka mukaisesti yhdistimme eri maiden organisaatiot ja toimimme nyt yhtenäisenä pohjoismaisena palveluntarjoajana. Meillä on kuusi toimipistettä Pohjoismaissa, pääkonttorin sijaitessa Tukholmassa ja Suomen toimipisteen sijaitessa Helsingissä.

Viime vuosien aikana Military Work on toteuttanut yhä vaativampia henkilöstövuokraukseen ja rekrytointiin liittyviä asiakastoimeksiantoja. Samanaikaisesti kysyntä yhä isompien osa- tai kokonaispalveluiden tuottamiseen ja asiantuntijapalveluihin on kasvanut. Tämän vuoksi olemme muovanneet palvelutarjontaamme vastaamaan tätä kysyntää ja ryhtyneet toteuttamaan kokonaispalveluita asiakkaillemme.

Roolimme yhteiskunnan kriittisten toimintojen tukijana on vahvistunut entisestään ja tavoitteemme on kyetä tukemaan yhteiskuntaa niin vakaina aikoina kuin kriisien keskelläkin. Näiden muutosten myötä olemme päättäneet ottaa askeleen eteenpäin ja muuttaa nimemme Military Workista MW Groupiksi.

Kompassi

Kompassi on ollut toimintamme tunnusmerkki yrityksemme ensiaskeleista alkaen. Ensimmäisessä strategiakokouksessa yksi yrityksemme perustajista, Jimmy Johansson, puhui intohimoisesti siitä, kuinka tärkeää yritystä rakentaessa on navigoida eteenpäin selkeillä arvoilla ollaksemme luotettava kumppani työntekijöillemme ja asiakkaillemme. Näin kompassista muodostui aikanaan myös Military Workin logo.

Vuodet ovat vierineet ja tämä perinteikäs sotilaan työkalu on ohjannut toimintaamme eteenpäin. Nyt meidän on aika uudistua ja jättää vanha logo taaksemme, mutta arjessamme kompassi edelleen säilyy. Se toimikoon myös jatkossa vertauskuvana MW Groupin arvoille.