Ajankohtaista ja täsmällistä metsätietoa

Palvelumme on suunnattu toimijoille, jotka tarvitsevat monipuolista ja luotettavaa tietoa luonnonvara-alueistaan.


Luonnonvara-aloihin liittyvän tiedonkeruun ja analyysin erikoisosaamista

Palvelumme on suunnattu toimijoille, jotka tarvitsevat käyttöönsä monipuolista ja luotettavaa tietoa luonnonvara-alueistaan.

Tarjoamme yhdessä kumppanimme Arbonaut Oy:n kanssa asiakkaillemme monipuolista ja luotettavaa miehittämättömien ilmailuratkaisujemme tuottamaa tietoa, jolla metsien käyttö ja arvonluonti saadaan optimoitua. Palvelumme on käytettävissä pohjoismaisilla kotimarkkinoilla ja kansainvälisissä projekteissa.

Tavoitteemme on aina toteuttaa turvallisia ja tehokkaita operaatioita. Käytämme ammattilaiskäyttöön soveltuvia laitteita ja järjestelmiä UAS-lentotoiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa. Huolellinen lentosuunnittelu lähdöstä laskeutumiseen vähentää operaatioihin liittyvää riskiä ja minimoi muita epävarmuustekijöitä.Kauko-ohjattua tiedonkeruuta ja data-analyysia

Tehtävä

Tuotamme asiakkaillemme luotettavan kuvan metsien koko potentiaalista hakkuumäärien optimoimiseksi.

Oikea-aikainen ja täsmällinen tieto mahdollistaa oikeden päätösten tekemisen.

Lisäarvo

Tuottamamme kokonaiskuva auttaa ymmärtämään metsien koko potentiaalin, mikä puolestaan mahdollistaa kestävän hakkuumäärän kasvun sekä tehokkaan hiilidioksin sitomisen ja metsien hiilivaraston kasvattamisen.

Täsmälliset pohjatiedot hakkuu- ja kuljetusoperaatioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, optimoiduista hakkuista saadut lisätulot sekä metsänhoitokustannusten säästöt tuovat lisäarvoa asiakkaillemme.

Motivaatio

Haluamme hyödyntää tekniikkaa ja osaamista parantaaksemme ympäristön ja yhteiskunnan tilaa.

Luonnonvarojen säilymisen vuoksi näemme tarpeelliseksi sen ymmärryksen, jota kaukokartoitukseen perustuva tiedonkeruumme ja tämän tiedon analysoinnin pohjalta luodut päätöksentekoperusteet asiakkaillemme tuovat.

Osaaminen

Meillä on vankka osaaminen ja kokemus UAS-toiminnasta ja metsänkäytöstä.

Käytämme korkeatasoisilla sensoreilla varustettuja miehittämättömiä ilmailuratkaisuja (UAS, Unmanned aerial system), jotka kykenevät tuottamaan korkearesoluutioista dataa. Muunnamme lentotoiminnalla kerätyn tiedon täsmälliseksi metsätiedoksi asiantuntijoidemme, analyysityökalujemme ja asiakkaillemme räätälöityjen aplikaatioiden avulla.

Analyysi

Monipuolista ja luotettavaa tietoa luonnonvaroista.

Tarjoamme monipuolista ja luotettavaa UAS-perusteista tietoa metsien tilasta optimaalisen metsänkäytön mahdollistamiseksi.Sixten Sunabacka
sixten.sunabacka@mwgroup.fi

Sixtenillä on vankka kokemus metsäteollisuudesta ja metsänkäytöstä. Hän on aiemmin toiminut toimitusjohtajana Tornator Oyj:ssä, joka on suurin yksityinen metsänomistaja Suomessa ja Virossa. Tätä ennen Sixten työskenteli puunhankinnasta vastaavana metsäjohtajana UPM:ssa.

Sixten on työskennellyt asiantuntijana Suomen hallitukselle, erikoisosaamisalueenaan metsäala ja biotalous. Sixten toimii hallitusjäsenenä useassa yrityksessä.