UAS -koulutus


Tietoa MW Groupin UAS -koulutuksista

MW Groupin Unmanned -yksikkö toteuttaa harjoituksia, koulutusta ja sertifiointeja kaikissa EU-asetusten mukaisissa kategorioissa (avoin, erityinen, certified) ja eri UAS-tyypeissä (EASA ja NATO 1-3 -kategoriat), sekä toteuttaa tehtävälentoja asiakkaillemme. Kouluttajillamme on tausta Ruotsin ja Yhdysvaltojen puolustusvoimista ja pitkä kokemus siviili-ilmailusta ja miehittämättömistä ilma-aluksista. Peruskoulutuspakettimme lisäksi tarjoamme myös vaativampia räätälöityjä koulutuksia asiakkaillemme. Koulutuksemme on käytännönläheistä koulutusosio kerrallaan suoritettavaa harjoittelua, jonka räätälöimme koulutustarpeen mukaan. Koulutus voidaan kohdentaa yksittäiseen osaamisen verifiointiin tai sertifiointiin tai räätälöidä vastaamaan operatiivisia kokonaistarpeitanne.


Koulutukset

UAS Basic Operator Theory (peruskurssi)

Dronet, lennokit, UAS, UAV ja RPAS – käytössä on useita eri nimikkeitä, mutta me olemme valinneet käyttöön kaikkia edellä mainittuja parhaiten kuvaavan yleisnimikkeen UAS (Unmanned Aerial Systems). 

Teoriaan keskittyvä peruskurssimme UAS-operaattoreille luo ymmärryksen EU-sääntelystä ja määräyksistä, jotka koskevat UAS-järjestelmien operointia.

UAS Specific Operations Risk Assessment (SORA)

SORA (Specific Operations Risk Assessment) on järjestelmä, jolla toteutetaan miehittämättömien ilma-alusten käytön ja toiminnan riskiarviointia. Riskien tunnistamisen lisäksi järjestelmä arvioi myös tarpeellisia toimenpiteitä.

Suosittelemme tätä kurssia kaikille, jotka käyttävät UAS-järjestelmiä. Kurssin hyväksytty suoritus on vaatimuksena kaikille EU:n määrittelemässä SPECIFIC-luokituksen alaisessa lentotoiminnassa.

UAS Crew Resource Management

Onko teitä kaksi tai useampia henkilöitä, jotka toteuttavat kaupallista lentotoimintaa UAS-järjestelmillä? Siinä tapauksessa  UAS Crew Resource Management (CRM) -kurssimme on oikea apu luomaan lisäarvoa teille varmistamalla turvallisen ja tehokkaan operoinnin koko tiimin laajuudessa.

Kurssilla koulutamme CRM-filosofian mukaisesti tehokkaan kommunikoinnin, päätöksenteon, tiimityön, työkuorman hallinnan ja tilannekuvan arvioinnin tärkeydestä. Lähestymme aihetta holistisesta näkökulmasta ja sovellamme koulutuksessa kokemuksiamme sekä miehitetystä että miehittämättömästä lentotoiminnasta. Koulutus toteutetaan luokkahuonetilassa ja simulaattoreilla varmistaaksemme parhaan mahdollisen CRM-oppimiskokemuksen.

Koulutus lanseerataan pian! Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi alla olevan painikkeen kautta.

Operations Verification

Kaupallista toimintaa harjoittavien UAS-operaattorien täytyy kyetä varmentamaan, että toiminnassa arvioidaan järjestelmällisesti riskejä ja panostetaan korkeaan laatuun ja turvallisuuteen.  Esimerkiksi varusteet ja toimenpidesuunnitelmat täytyy mukauttaa vastamaan EU -säädöksiä.

Military Work tarjoaa riippumatonta ja ulkopuolista arviointia kaupallista UAS-lentotoimintaa harjoittaville yrityksille. Ylläpidämme ja keräämme jatkuvasti UAS-toiminnasta best practices toimintamalleja.

Koulutus lanseerataan pian! Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi alla olevan painikkeen kautta.

UAS Advanced Courses (jatkokurssi)

Tarvitsetko tehtäväkohtaista tai muuta räätälöityä koulutusta maksimoidaksesi mahdollisuudet UAS-toimintaan liittyviin investointeihin ja operaatioihin? Advanced Training & Certification (ATC) on joustava koulutuskokonaisuus, joka  räätälöidään kaupallisen UAS-liiketoimintanne ja tarpeidenne mukaan.


Tapaa MW Groupin Chief of Unmanned Systems

Antony Randall-Clausen

Anthony on UAS- ja tiedusteluammattilainen (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, ISR). Anthony on yksi pohjoismaiden kokeneimmista UAS-kouluttajista, jolla on yli 20 vuoden kokemus ISR-työstä ja yli 2500 kirjattua lentotuntia. Hän ollut ollut mukana kehittämässä Yhdysvaltain asevoimien järjestelmäintegraatioita sekä ilmavoimien UAS-järjestelmien ja tiedustelutoimintojen tiedonkeruu- ja käyttötapoja. Anthony on ollut mukana toteuttamassa ensimmäisiä NATOn UAS-koulutusohjelmia.

Military Workissa työskentelyn ohessa Anthony työskentelee miehittämättöminen järjestelmien kouluttajana (Embry-Riddle Aeronautical University) terrorisminvastaisen toiminnan ja tiedustelyanalyysin professorina (National American University).

FAQ

Molempia käsitteitä voidaan käyttää, mutta droneilla tarkoitetaan usein yksinomaan multikopteri-aluksia. Kansalliset sääntelyviranomaiset ympäri maailman ovat ottaneet UAS- (Unmanned aerial system)  tai RPAS- (remotely piloted aerial system) käsitteet viralliseen käyttöön vaikka dronet tai lennokit saatetaan mainita joissain yhteyksissä.

European Aviation Safety Agency (EASA) on EU:n alueen lentoturvallisuudesta vastaava organisaatio.

Säännökset, jotka koskevat yli 250 g painavia UAS-aluksia on annettu Komission täytäntöönpanoasetuksissa (EU) 2019/945 sekä (EU) 2019/947. Lisäsäännöksiä on annettu UAS-toiminnan perussäännöissä.

Se riippuu tilanteesta, mutta ensimmäinen askel on ymmärtää EASA:n säännökset ja määräykset, jotka koskevat UAS-toimintaa. UAS-peruskurssimme on suunniteltu juuri tätä tarkoitusta varten.

Kyllä, meillä pitkä kokemus etälentäjille ja järjestelmäoperaattoreille toteutetuista koulutuksista sekä järjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta. Olemme aikaisemmin toteuttaneet pienten järjestelmien, kuten DJI Phantomin, ja miehittämättömien helikoptereiden, kuten UMS Skeldar V-200, koulutuksia sekä MALE-luokan (medium-altitude long-endurance) järjestelmien ,kuten MQ-1 Preditor ja MQ-9 Reaper, koulutuksia.

Kurssin suoritettuasi sinulla on hyvä ymmärrys EU:n lentotoiminnalle asetetuista määräyksistä erityisesti UAS-toiminnan näkökulmasta.