Yhteenveto

Desinfiointipalvelumme avulla saastuneet tilat ja laitteet saadaan nopeasti takaisin tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Tilojen ja laitteiden desinfiointitarve tulee usein eteen yllättäen. Nopea ja luotettava palvelumme palauttaa tilat ja laitteet käyttöönne nopeasti.MW Group vastaa kokonaispalvelun toimittamisesta

Me varaamme tarvittavat resurssit eli henkilöstön, laitteet ja puhdistamiseen tarvittavat aineet jokaista toimenpidettä varten. Näin lupaamme myös nopean, laadukkaan ja luotettavan palvelutoteutuksen. Palvelumme luo turvaa pahimman varalle.

MW Groupin henkilöstö puhdistamassa suojavarusteita Covid19-pandemian aikana.

Käyttämämme puhdistusaineet ovat vaarattomia ihmisille ja materiaaleille. Kerromme aina etukäteen, minkä laajuinen puhdistus on kussakin tilanteessa tarpeen. Näin varmistamme tehokkaan toteutuksen, jonka myötä saatte tilat ja laitteet nopeasti takaisin käyttöönne.

Käytössämme on Ilmavoimille luotu toimintamalli

Me käytämme tilojen ja laitteiden desinfiointiin konsentroitua vetyperoksidia. Samaa metodia käyttää esimerkiksi Ilmavoimat hävittäjien ja muun kaluston puhdistamiseen. Maailmanlaajuisesti tätä tapaa on hyödynnetty muun muassa bussien ja koulujen puhdistamiseen ebola-epidemioiden aikana.

Kykymme toimittaa kokonaistoimituksena osaavaa henkilökuntaa, tehokkaat työskentelymetodit ja ensiluokkaiset laitteet erottaa meidät muista alan toimijoista. Osaamisemme takaa sen, että kykenemme nopeasti arvioimaan, miten desinfiointi saadaan toteutumaan mahdollisimman tehokkaasti erilaisissa tiloissa. Käyttämiemme laitteiden ja toimintatapamme avulla kykenemme seuraamaan reaaliaikaisesti desinfioinnin edistymistä. Näin saamme teille täysin puhdistetut tilat käyttöön nopeasti.Palvelu räätälöidään tarpeidenne mukaan

Koronapandemian aikana on korostettu hyvän käsihygienian ja turvallisten etäisyyksien merkitystä tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Näiden lisäksi on syytä kyetä varmistamaan, että käytettävät tilat ovat puhtaita.

Nykyarjessa kohtaamme väistämättä tilanteita, jotka voivat vaikuttaa terveyteemme haitallisesti. Virukset, bakteerit ja sienet ovat biologisia uhkatekijöitä, jotka voivat vaikuttaa meihin haitallisesti – riippuen siitä, minkä laajuisesta altistumisesta on kyse. Lisäksi sukupuoli, ikä ja yleinen terveystilanne vaikuttaa siihen, millaiset vaikutukset altistumisesta voi seurata.

Käyttämämme laitteisto skaalautuu tarpeiden mukaan ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi ajoneuvojen, yksittäisten huoneiden tai esimerkiksi herkkää elektroniikka sisältävien tilojen tai jopa lentokoneiden, junien ja messuhallien puhdistamiseen.

Valitaan teidän tarpeisiinne vastaava toteutus.


Yleisimmät kysymykset

Ei, kyseessä on edistyksellinen desinfiointipalvelu, joka tehoaa elollisiin organismeihin eli esimerkiksi viruksiin, bakteereihin ja itiöihin.

Se riippuu desinfioitavasta tilasta tai laitteesta, muun muassa eri pintamateriaalit vaikuttavat. Esimerkkejä:
Yksi ambulanssi, 30 min
150 m3 varastotila, 1 tunti.
20ft standardikokoinen puhdistuskontti täytettynä 2000 suojavisiirillä, 1 tunti

Meillä on useita eri laitteita, jotka voidaan yhdistää toisiinsa volyymin lisäämiseksi ilman tarvittavaa ajan pidennystä.

Mitä tahansa esimerkiksi virusten, sienikasvuston tai bakteerien saastuttamia tiloja. Voimme myös puhdistaa elektroniikkaa ilman, että herkät komponentit vaurioituvat.

Pienemmät puhdistettavat asiat, kuten suojavarustus, työkalut tai muu materia, joka on ollut saastuneessa tilassa, voidaan puhdistaa eristetyssä puhdistustilassa. Järjestämme kaiken tähän tarvittavan logistiikan.

Käytämme laitetta, joka muuttaa vetyperoksidin kaasuksi. Puhdistettava tila tehdään täysin tiiviiksi, ja kaasumuotoinen vetyperoksidi toimii tehokkaasti poistaen kaiken eloperäisen virus-, bakteeri- tai itiökannan.

Kyllä.

Vetyperoksidia käytetään laajasti eri teollisuuden aloilla ja sen käytöstä on useita riippumattomia tutkimuksia. Näiden tutkimusten perusteella on löydetty vetyperoksidin desinfiointikyky.

Käsittelemme laitteita ja vetyperoksidia tarkasti. Tilojen käyttöturvallisuus puhdistuskäsittelyn jälkeen saavutetaan huolellisella tuuletuksella.

Ei, vetyperoksidi vaikuttaa vain eloperäisiin organismeihin kuten bakteereihin, viruksiin ja itiöihin. Sillä ei ole hapettavaa tai hajottavaa vaikutusta kosketuspintoihin, joten siksi sitä voidaan käyttää myös herkkien laitteiden ja varusteiden, jopa antiikkiesineiden, puhdistamiseen.

Henkilökuntamme koulutetut laitteiden käyttäjät identifioivat ja merkitsevät puhdistettavasta tilasta tai laitteesta kriittisiä pisteitä, jotka arvioidaan vaikeimmin puhdistettaviksi tai jotka ovat jo ennakkoon tiedossa saastuneina pintoina. Desinfioinnin edistymistä seurataan laitteen käytön ajan.

Prosessin seurantaan käytetään teknisiä laitteita ja näyttöjä, joiden avulla seurataan vetyperoksidikaasun levittymistä tilassa.

Tottakai. Voimme toteuttaa tarvittavan tilojen tai laitteiden puhdistamisen juuri teidän tarpeidenne mukaisesti. Haluamme osaltamme varmistaa, että voitte jatkaa palveluidenne toteuttamista normaaliin tapaan.

Ei, mutta laite toimii hyvin myös siihen tarkoitukseen.

Siksi, että saastumisriskeistä aiheutuvia toimintanne tuotantokatkoksia voidaan ennaltaehkäistä. Toimitilojen tai tuotannon sulut ja pysäytykset aiheuttavat isoja kustannuksia, puhumattakaan terveydellisestä uhasta työntekijöille ja asiakkaille. Päivystyspalvelumme avulla voidaan varmistaa toimintanne jatkuvuus tilanteessa, jossa altistuminen tai tilojen saastuminen on mahdollista.Ota yhteyttä


Jos haluat lisätietoja palvelusta, ota yhteyttä asiakkuuspäällikköömme tai lähetä meille viesti osoitteeseen contact@mwgroup.fi