Neuvonantajat


Joe Anderson

Joe Andersonilla on takanaan yli 35 vuoden työura Yhdysvaltain asevoimissa. Uransa aikana hän on toiminut sotilasjoukkojen johtajana ryhmänjohtajasta armeijakuntien tasolle. Kenraaliluutnanttina hänen vastuullaan on ollut maavoimien toiminnan suunnittelu ja toimeenpano sekä operaatiot luonnonkatastrofialueilla. Joe työskentelee MW Groupissa Senior Advisor –roolissa, ja vahvistaa osaamisellaan ja kokemuksellaan MW Groupin yhteistyötä eri maiden puolustusvoimien kanssa.

Joe on myös pidetty luennoitsija Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulussa, Tukholman Kauppakorkeakoulussa sekä eri yliopistoissa Yhdysvalloissa. 


Jens Mandøe

Jens Mandøe on everstiluutnantti (evp), jolla on työkokemusta Tanskan puolustusvoimien palveluksesta yli 35 vuoden ajalta. Jens on työskennellyt sotilasuransa aikana muun muassa mekanisoidun jalkavälipataljoonan ja erikoisjoukkojen (Jæegerkorpset) komentajana sekä useissa eri kansainvälisissä tehtävissä NATO:n, YK:n ja USCENTCOM:in alaisuudessa. Viimeisten 15 vuoden ajan hän on työskennellyt turvallisuuskonsultointiin keskittyvät BULMAR:in toimitusjohtajana.

Jens toimii MW Groupin Senior Executive Advisorina erikoisosaamisenaan johtaminen, hallinto ja strateginen kehittäminen. Jensin vahvuuksina ovat hänen pitkäaikainen kokemuksensa ja laaja verkostonsa puolustus- ja siviilitoimialoilla.


Arto-Pekka Nurminen

Arto-Pekka Nurminen on eversti (evp), jolla on yli 30 vuoden kokemus Suomen puolustusvoimista. Arto-Pekan mittavan sotilasuran merkittävimpiä tehtäviä ovat olleet joukko-osaston komentajan tehtävät, puolustusasiamiehenä toimiminen Pariisissa, työskentely pohjoismaisen puolustusyhteistyön (NORDEFCO) pääsihteerinä sekä kansainvälisen kriisinhallintajoukon komentajan tehtävät Kosovossa.

Arto-Pekan syvällinen osaaminen puolustusvoimista ja kokonaismaanpuolustuksesta sekä laaja-alainen kokemus kansainvälisestä, erityisesti pohjoismaisesta, puolustusyhteistyöstä tuovat arvokkaan lisän MW Groupin Senior Advisor -tiimiin.


Lars Johansson

Lars Johanssonilla on pitkä kokemus SAS Ground Servicen, Atean, Systematicin ja Hedeselskabetin johtamisesta Tanskassa. 

Lars on taustaltaan everstiluutnantti (res) Tanskan asevoimista, jossa hän palvelee edelleen vuosittain eri tehtävissä. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytieteitä ja johtamista, ja hänellä on MBA -tutkinto muutosjohtamisen alalta. Näiden lisäksi hän on perehtynyt hallitustyöskentelyyn CBS:ssä (Kööpenhaminan kansainvälinen liiketalouteen erikoistunut yliopisto).

Lars työskentelee nykyisin hallitusammattilaisena, johtavana neuvonantajana sekä sijoittajana. Lars vahvistaa MW Groupin Senior Advisor -tiimiä ydinosaamisalueinaan johtamisen, digitalisaation, strategian toimeenpanon ja organisaatioiden kehittäminen.

 

 

 

 

 

Bjarne Lyngsø

Bjarne Lyngsø on kerryttänyt ammattiosaamista ja käytännön kokemusta strategisen, taktisen ja operatiivisen tason toiminnasta pitkän työuransa aikana tanskalaisessa ja kansainvälisessä liike-elämässä. Hän on työskennellyt 15 vuotta telekommunikaatioalalla ylimmän johdon tehtävissä ja 18 vuotta Tanskan Puolustusvoimissa. Bjarnen erityisosaamisalueita ovat myynti ja kansainvälistyminen.

Bjarne työskentelee vahvasti arvojen ja tavoitteiden ohjaamana intohimonaan strategioiden toimeenpano. Bjarnen sotilastaustan merkitys hänen osaamisensa kehittymiseen on kiistaton. Bjarne soveltaa sotilasympäristöstä tuttuja analyysi- ja strategiamalleja taidokkaasti liike-elämän tarpeisiin. Bjarne on reservin majuri Tanskan asevoimissa ja toimii SOKOM-yksikön (Specialoperationskommandoen) neuvonantajana.